ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προμήθεια & Εγκατάσταση του συνόλου του ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την ηλεκτρική κίνηση κουφωμάτων. Πλήρης αυτοματισμός υψηλής τεχνολογίας, ολικός έλεγχος και προσαρμογή των εξατομικευμένων ρυθμίσεων σε κάθε κατασκευή. Μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς το σύστημα μηχανισμού παραμένει 100% μη ορατό στην εγκατάσταση.