Παρέχονται ευέλικτες λύσεις διαχείρισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών και των ιδιαιτεροτήτων κατασκευής του κάθε έργου (minimal κατασκευές, αλουμίνιο, ξύλο κτλ ).

Έχοντας την δυνατότητα τέτοιων συνδυασμών με αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργειακή απόδοση, την βέλτιστη λειτουργικότητα και την και αυτονομία στη λειτουργία των κουφωμάτων, η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης αποτελεί δημοφιλή προσανατολισμό στην κατασκευή κτιρίων.