ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

– Συστήματα ανίχνευσης εμποδίου.
– Ρύθμιση ταχύτητας και δύναμης της κίνησης.
– Προηγμένο σύστημα ακριβούς μέτρησης της απόστασης της διαδρομής του ανοίγματος, χωρίς να απαιτούνται τερματικοί διακόπτες.
– Υψηλών προδιαγραφών ηλεκτρολογικός & μηχανολογικός εξοπλισμός με βιομηχανικού τύπου driver για τον απόλυτο έλεγχο του κινητήρα.