ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα εξατομικευμένα συστήματα, προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ηλεκτροκίνησης κουφωμάτων, όπως επάλληλο παρασυρόμενο, επάλληλο χωνευτό , γωνιακής συνεργασίας, σύνθετων κινήσεων κτλ. Πλήρης αυτοματισμός υψηλής τεχνολογίας, ολικός έλεγχος και προσαρμογή των εξατομικευμένων ρυθμίσεων σε κάθε κατασκευή.