ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

– Τα ηλεκτρικά κουφώματα μπορούν να ελέγχονται ατομικά ή να συνδέονται σε συστήματα αυτοματισμού κτιρίων.
– Αυτοματισμοί αιχμής για την συνεργασία δύο ή και περισσότερων ηλεκτροκινήσεων.( γωνιακά κουφώματα, αυλαίες κτλ )